CZENGCOLROGER
Nabídka práce v zahraničí, práce v Německu, brigády v zahraničí
vyhledávání

Práce ve Francii - životní a pracovní podmínky


Obsah:


    1. Úvodní informace
    2. Pracovní povolení
    3. Povinná registrace
    4. Povolení k pobytu
    5. Sociální zabezpečení a daňová problematika
    6. Převod podpory v nezaměstnanosti
    7. Uznávání pracovních kvalifikací
    8. Zdravotní péče a pojištění  
    9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče
    10. Jak najít zaměstnání
    11. Minimální mzda
    12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky
    13. Sídla velvyslanectví
    14. Informace související s podnikáním
    15. Další zdroje informací

 

1. Úvod


Oficiální název: Francouzská republika
Rozloha: kontinentální Francie 551 602 km2
Hlavní město: Paříž (2,11 miliónu obyvatel, celá aglomerace 9,6 miliónu)
Obyvatelstvo: 60,7 milionů  (zhruba 80% bydlí ve městech)
Správní rozdělení: 26 regionů (z toho 4 zámořské), dělených do 100 departmentů.
Úřední jazyk: francouzština
Měna: EUR

Právo k pobytu ve Francii má od 1.května 2004 každý občan České republiky, který ve Francii pracuje a nebo nepracuje, ale má dostatek prostředků, aby se uživil, aniž by pobíral dávky sociální pomoci. Rodinní příslušníci (manžel/manželka a nezaopatřené děti) mají stejné právo žít a pracovat ve Francii, pokud jsou občany některého členského státu EU.
Od 1. května 2004 zavedla Francie přechodné období pro občany České republiky, kteří přicházejí do Francie pracovat. Přechodné období znamená omezení přístupu na trh práce. Nevztahuje se studenty a vědecké pracovníky.

2. PRACOVNÍ POVOLENÍ

Každý zájemce o zaměstnání ve Francii má právo zde legálně pracovat a tudíž povinnost platit daně a pojištění. Tím získává nárok na sociální dávky a vyplácení důchodů.
Občané České republiky potřebují pro práci ve Francii pracovní povolení, bez kterého nesmí zahájit pracovní činnost.
O pracovní povolení žádá zaměstnavatel ve Francii (ne zaměstnanec) u místního úřadu práce ANPE. Ten vydává pracovní povolení ve spolupráci s DDTEFP a OMI. K žádosti o vydání pracovního povolení musí zaměstnavatel předložit pracovní smlouvu (musí být vždy v písemné podobě), popis pracovní činnosti, životopis uchazeče o práci, zdůvodnění proč chce zaměstnat cizince, kopii pasu uchazeče a všechny doklady o firmě. Před tím je zaměstnavatel povinen zveřejnit nabídku volného místa na minimální dobu 5 týdnů prostřednictvím francouzského úřadu práce ANPE. Ten posoudí, na základě situace na trhu práce, zda je nezbytné zaměstnávat cizince. V kladném případě vydá pracovní povolení. Po absolvování lékařské prohlídky (OMI) může začít občan České republiky pracovat.
Výše uvedená procedura trvá nejméně 2 – 3 měsíce.
Druh pracovního povolení závisí na délce trvání pracovní smlouvy:
- Smlouva na dobu kratší 1 roku nebo vyslání zaměstnance do zahraničí: jedná se o tzv.dočasné pracovní povolení (ATP), které se vydává na dobu devíti měsíců a může být prodlouženo. Platnost povolení k pobytu je shodná s dočasným pracovním povolením. Dočasné pracovní povolení neumožňuje změnit zaměstnavatele.
- Smlouva na dobu jednoho roku nebo delší: vydává se společné povolení k pobytu a práci, tzv. krátkodobá pobytová karta (CST) kategorie „zaměstnanec“. Povolení k pobytu platí 10 let a může být prodlouženo. Zaměstnanec s tímto druhem pracovního povolení může měnit zaměstnavatele.

Pracovní smlouvy jsou uzavírány podle platných francouzských zákonů.

Výše popsaný postup při získávání pracovního povolení je zjednodušen pro pracovní pozice v následujících oborech: stavebnictví, gastronomie, výroba a zpracování potravin, zemědělství, lesnictví, rybolov, strojírenství, opracování kovů, obchod, informatika, bankovnictví, pojišťovnictví, řízení a správa podniku, dřevozpracující průmysl, služby.
Zaměstnavatel, který si bude přát přijmout českého občana nebude povinen upřednostnit kandidáty z vnitrostátního pracovního trhu a nebude muset své jednání ospravedlňovat před místními úřady práce.
Povinnost získání pracovního povolení před zahájením pracovní činnosti ve Francii pro české občany však i nadále trvá!

Zjednodušený postup platí pro níže uvedených 150 pracovních pozic:

Stavebnictví
Assistant des travaux publics et du gros oeuvre, Ouvrier des travaux publics, Ouvrier du béton, Ouvrier de la maçonnerie, Monteur structures métalliques, Monteur en structures bois (charpentier), Couvreur, Ouvrier de l´étanchéité et de l´isolation, Ouvrier de l´extraction solide, Electricien de bâtiment et des travaux publics, Poseur de fermentures menuisées (menuisier, serrurier), Monteur plaquiste agencement (Ex. installateur de stands, de cuisines), Poseur de revêtements rigides (Ex. carreleur), Poseur de revêtements souples (Ex. poseur de mequettes), Conducteur d´engins de chantier du BTP, du génie civil et expl., Conducteur d´engins de levage du BTP, Dessinateur du BTP, Géomètre, Chargé d´études techniques du BTP, Chargé d´études techniques du sous-sol, Chef de chantier du BTP, Conducteur de travaux du BTP, Cadre technique d´exploitation des gisements.

Gastronomie
Employé d´étage, Cuisiner, Employé polyvalent restauration, Serveur en restauration, Employé en terminal de cuisson (boulangerie), Préparateur en produits carnés (boucher).

Zemědělství, lesnictví
Maraîcher-horticulteur, Arboriculteur-viticulteur, Sylviculteur (dont forestier-reboiseur), Bûcheron, Aide agricole saisonnier (dont vendangeur), Eleveur-soigneur de chevaux (dont lad), Eleveur en production laitière, Eleveur hors sol (éleveurs de porcs, lapins, volailles), Conducteur d´engins d´exploitation agricole et forestière

Rybolov
Matelot à la pêche, Marin de la navigation maritime (pêche seulement), Maintenicien en mécanique maritime (pêche seulement), Cadre pont à la pêche, Personel d´encadrement de la marine (pêche seulement).

Kovovýroba
Agent de découpage des métaux, Conducteur d´équipement de formage, Chaudronnier, Opérateur-régleur sur machine-outil, Agent de montage-assemblage de la construction mécanique, Soudeur, Tuyauteur industriel (débit et assemblage de tubes), Ajusteur mécanicien, Stratifieur-mouliste (mouleur stratifieur), Contrôleur de fabrication de la construction mécaniques et du travail métaux, Régleur, Mécanicien d´engins de chantier, de levage et manutention et de machines agricoles, Opérateur sur machines de première transformation des métaux, Modeleur-mouliste, Agent d´encadrement de la construction mécanique, Dessinateur-projet construction mécanique, Dessinateur de la construction mécanique et du travail des métaux, Technicien de fabrication de la construction mécanique et du travail des métaux, Technicien qualité de la construction mécanique et du travail des métaux, Installateur-maintenicien en ascenseurs (et autres système mécaniques).

Elektronika, elektrozařízení
Opérateur sur machines automatiques en production électrique, Interconnecteur en matériel électrique et élecromécanique, Contrôleur en électricité et électronique, Agent d´encadrement de production électrique et électronique, Technicien d´études-recherche-développement en électricité et électronique, Dessinateur-projeteur en électricité et électronique, Dessinateur en électricité et électronique, Technicien de contrôle-essai-qualité en électricité et électronique.

Údržba zařízení
Mécanicien de maintenance, Maintenicien en mécanique aéronautique, Electricien de maintenance, Maintenicien en instruments de bord, équipements électriques, Polymaintenicien, Agent d´encadrement de maintenance, Technicien d´installation d´équipements industriels et professionnels, Installateur-maintenicien en systèmes automatisés, Inspecteur de mise en conformité, Maintenicien des systèmes thermiques, climatiques et frigorifiques, Maintenicien en électronique.

Techničtí pracovníci ve výrobě
Cadre technique de la production, Cadre technique d´entretien, maintenance, travaux neufs.

Technicko-ekonomičtí pracovníci
Affréteur, Technicien de méthodes-ordonnancement-planification de l´industrie, Cadre technique de méthodes-ordonnancement-planification, Responsable logistique.

Technici, operátoři a řídící pracovníci ve výrobě
Pilote d´installation des industries chimiques et de production d´énergie, Opérateur sur appareils de transformation physique ou chimique, Opérateur sur machine de formage des matières plastiques et du caoutchouc, Pilote d´installation des industries agroalimentaires, Pilote d´installation de production des métaux, Opérateur de production des métaux, Pilote d´installation de la production de matière verrière, Opérateur de formage (transformation) du verre, Pilote d´installation de production cimentière, Opérateur de production de céramique et de matériaux de construction, Opérateur de production de panneaux à base de bois, Opérateur de production des pâtes à papier et à carton, Opérateur de production de papier-carton, Opérateur d´exécution de façonnage, Opérateur de transformation des viandes (abattage, préparation et conditionnement), Opérateur de fermentation artisanale (production de vin, cidre, bière, fromages,..), Assistant de fabrication de l´alimentation, Agent d´encadrement des industries de process, Technicien de production des industries de process.

Dřevozpracující průmysl a nábytkářství
Opérateur de sciage-débit, Conducteur de machine de fabrication des industries de l´ameublement et du bois (et matériaux associés), Façonneur bois et matériaux associés (production de série), Monteur d´ouvrages en bois et matériaux associés (production de série), Réalisateur d´ouvrages en bois et matériaux associés, Agent d´encadrement des industries de l´ameublement et du bois, Technicien des industries de l´ameublement et du bois.

Řízení a správa podniku
Consultant en formation, Cadre de la comptabilité, Cadre de l´audit et du contrôle comptable et financier, Cadre financier spécialisé, Analyste de gestion, Cadre de la gestion des ressources humaines, Responsable en organisation, Juriste (financiers), Chargé d´analyses et de développement.

Informatika
Informaticien d´exportation, Informaticien d´étude (dont chef de projet), Informaticien expert, Organisateur informaticien.

Výzkum
Cadre technique d´études scientifiques et de recherche fond, Cadre technique d´études-recherche-développement de l´industrie.

Bankovnictví a pojišťovnictví
Conseiller en crédit bancaire, Opérateur sur marchés de capitaux, Responsable d´exploitation en assurances, Chargé d´études actuairelles en assurances.

Obchod
Technicien de la vente à distance, Attaché commercial en biens d´équipements professionnels, Attaché commercial en biens intermédiaires et matières premières, Attaché commercial en services auprès des entreprises, Représentant à domicile, Acheteur industriel, Marchandiseur (conception de points de vente et de rayons), Cadre technico-commercial, Ingénieur d´affaires.

Služby
Employé de ménage à domicile, Intervenant à domicile, Intervenant auprès d´enfants, Laveur de vitres spécialisé, Agent d´entretien et nettoyage urbain, Agent d´entretien et d´assainissement, Aide soignant.

Další informace o podmínkách pohybu osob ve Francii naleznete na  internetu:
www.travail.gouv.fr/adresses/adresses_f.html -  DDTEFP  Departmentní ředitelství práce, zaměstnanosti a odborného vzdělávání
http://www.omi.social.fr/             OMI  Úřad pro mezinárodní migraci
http://www.anpe.fr/                     ANPE , Francouzské služby zaměstnanosti

http://www.diplomatie.gouv.fr/      Ministerstvo zahraničních věcí Francie
http://www.social.gouv.fr/            Ministerstvo sociálních věcí a zaměstnanosti
http://www.europa.eu.fr/              Evropská unie
http://www.info-europe.fr/            Evropská unie

3. Povinná registrace

Viz informace 4. Povolení k pobytu

4. Povolení k pobytu

 

Český občan může na francouzském území legálně pobývat bez povolení maximálně 3 měsíce. Pro pobyt delší než 3 měsíce si musí vyřídit povolení k pobytu.
O povolení k pobytu (Carte de séjour) si zažádá osobně na prefektuře, radnici nebo úřadu policie v místě pobytu. V Paříži se žádá na policejní prefektuře. K žádosti o povolení k pobytu je potřeba předložit cestovní pas, 3 pasové fotografie a doklad o ubytování ve Francii (např.nájemní smlouvu). Pokud žadatel přichází do Francie pracovat, předkládá také pracovní smlouvu a pracovní povolení.
Další informace: http://europa.eu.int/eures v sekci Život a práce

Občané České republiky si pro účely podání žádosti o francouzské sociální dávky mohou na úřadu práce v České republice vyžádat formulář E301, kterým žadatel dokladuje dobu placení sociálního pojištění v ČR. Vyplněný a potvrzený formulář žadatel předkládá na příslušných úřadech ve Francii. Získání sociálních dávek ve Francii závisí na splnění přísných kritérií, platných pro české občany.
Více informací nalezne na stránkách francouzského Ministerstva sociálních věcí, zaměstnanosti a solidarity http://www.social.gouv.fr/ .

Zaměstnanci ve Francii mají povinnost odvádět daně z příjmu francouzskému daňovému úřadu za podmínky, že v zemi setrvají déle než 6 měsíců. Daň z příjmu platí všechny výdělečně činné osoby sami, bez intervence zaměstnavatele. Daňové formuláře pro přiznání příjmu za uplynulý rok rozesílá daňový úřad vždy v únoru. Daňový poplatník může platit daně zálohově buď měsíčně nebo ve 3 splátkách ročně v únoru, květnu a září. Daň za první pracovní rok se platí jednorázovou platbou v září následujícího roku. Daň z příjmu se počítá z čisté mzdy, individuelně, v závislosti na situaci plátce daně (daňové úlevy). Průměrná výše daně z příjmu je 28%, maximální výše je 49,58%.

 
Každý pracující je rovněž povinen přispívat ze svého platu na sociální pojištění, které zahrnuje  příspěvky na důchod a zdravotnictví. Tyto odvody strhává zaměstnavatel z hrubé mzdy, průměrná výše je 23%.
Z povinného sociálního pojištění (Sécurité sociale) se hradí jen část nákladů zdravotní péče (max. 70 % z ceny lékařského ošetření), proplácení léků, rehabilitací, zubní a lázeňské péče je ještě nižší. Proto je vhodné dokoupit si doplňkové komerční připojištění.
Více informací: http://europa.eu.int/eures v sekci Život a práce

Po ukončení pracovního poměru ve Francii si ještě před odjezdem do České republiky požádejte o vystavení formuláře
E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu). Zároveň potvrzuje doby sociálního pojištění, které budou brány v úvahu při přiznání podpory v nezaměstnanosti v České republice.
O vystavení formuláře E 301 požádejte ihned po ukončení zaměstnání ještě za pobytu ve Francii na místním úřadu DDTEFP (Direction Départementale du Travail - Departementní ředitelství práce, zaměstnanosti a odborného vzdělávání http://www.travail.gouv.fr/ ).
Pokud jste pracoval/a v Paříži žádejte na této adrese:
Direction et services généraux
109, rue Montmartre
75084 - Paris Cedex 02
Réception du public
210, quai de Jemmapes
75462 - Paris Cedex 10 (métro Jaures)
Tel.: +33 (0) 1 44 84 41 00
Courriel: ddtefp.paris@travail.gouv.fr

Se žádostí je nutné předložit následující dokumenty:
- Certificat Assedic dernier patron - potvrzení ASSEDIC od posledního zaměstnavatele
- Photocopie cartes d´identité - kopiie cestovního pasu, OP
- Certificat de travail (tous les patrons) - potvrzení o pracovním poměru od všech zaměstnavatelů
- 6 derniers bulletins de salaire - posledních 6 výplatnic
- Lettre de licenciement le cas échéant - propouštěcí dopis (pokud došlo k propuštění)

Více informací: http://www.assedic.fr/

Mezinárodní zdanění
Základním problémem v oblasti daní je určení daňové příslušnosti (daňové rezidence) a určení rozsahu zdanění v daném státě. Pokud dojde k situaci, že si dva státy dělají nárok na zdanění jednoho příjmu (a to např. na základě bydliště v jednom státu a pracovního výkonu v druhém státu) použije se v tomto případě bilaterální smlouva o zamezení dvojího zdanění, která je mezi těmito státy uzavřena.

Český daňový rezident, tj. poplatník s neomezenou daňovou povinností, je ten, který má na území ČR „bydliště“ nebo se zde „obvykle zdržuje“ (alespoň 183 dnů v příslušném roce). Daňová povinnost se vztahuje nejen na příjmy plynoucí ze zdrojů na území ČR, ale i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí.

Mezi Českou republikou a Francií platí od 1.7.2005 (Sbírka mezinárodních smluv 79/2005 Sb.m.s.) bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění.
Pro vyloučení dvojího zdanění u závislé činnosti se použije metoda zápočtu. Bilaterální dohoda ke stažení zde.

Metoda zápočtu
Při metodě "zápočtu" budete muset váš příjem přiznat na daňovém přiznání vždy do konce března následujícího roku v českých korunách (v lednu vychází Finanční zpravodaj ministerstva financí, kde je zveřejněn jednotný kurz, kterým se přepočtou příjmy na české koruny). U metody zápočtu používané v ČR se poplatníkovi započítá jen taková část v zahraničí zaplacené daně, která by v ČR připadala na tyto příjmy. Daň k zápočtu se vypočte tak, že daň z celosvětových příjmů zjištěná podle zákona se vynásobí koeficientem, jehož čitatelem jsou příjmy ze zdrojů v zahraničí a jmenovatelem základ daně nesnížený o nezdanitelné částky a odečitatelné položky
Podle zákona č.586/1992 Sb., o dani z příjmu není povinen podat daňové přiznání poplatník, jemuž plynou pouze příjmy ze závislé činnost a funkčních požitků ze zahraničí a které jsou zároveň vyjmuty ze zdanění dle § 38f.

Po dobu platnosti přechodného období nebude Francie provádět transfer dávek v nezaměstnanosti (formulář E303)

7. Uznávání pracovních kvalifikací

Občan České republiky, který hodlá ve Francii vykonávat regulované povolání, by se měl obrátit prostřednictvím národního koordinátora ve Francii na uznávací orgány. Národní koordinátor sdělí, zda je dané povolání ve Francii regulované a pomůže při podání žádosti o uznání odborné kvalifikace a určení relevantního uznávacího orgánu.

Národní koordinátor:
Claudine Lamiral
Bureau DRIC B4:
110 rue de Grenelle
F-75007 PARIS
Tel:  +33 1 55 55 04 29
Fax: +33 1 55 55 04 23
E-mail: DRICB4@education.gouv.fr  nebo  claudine.lamiral@education.gouv.fr

U povolání, které není ve Francii regulované (není vyžadována kvalifikace ze zákona), záleží pouze na zaměstnaveteli, zda občana České republiky zaměstná. Občan ČR má právo toto povolání vykonávat stejně jako občan Francie.

Automaticky jsou uznávány diplomy a jiná odborná osvědčení pro následující profese: lékař, zubař, zdravotní sestra, porodní asistentka, veterinář, lékárník, architekt, pokud bylo studium zahájeno po 1.5.2004.

Další informace lze nalézt na internetu:
http://www.msmt.cz/uok
http://europa.eu.int/comm/internal_market/en/qualifications/contact.htm - zde je uveden mimo jiné seznam regulovaných povolání včetně uznávacích orgánů.

 

8. Zdravotní péče a pojištění

Při turistické návštěvě je možné použít Evropský průkaz zdravotního pojištění. Podrobnější informace najdete na stránkách Centra pro mezistátní úhrady http://www.cmu.cz/

9. Administrativní postup pro zajištění zdravotní péče

Hledání práce v zahraničí
Pokud hodláte vycestovat do jiného státu EU za účelem hledání zaměstnání, jste až do okamžiku, kdy práci získáte, českým pojištěncem. Do té doby můžete v případě nutnosti v jiném státě EU čerpat zdravotní péči na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou.
V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. To znamená, že od tohoto okamžiku přestáváte být českým pojištěncem a nemáte žádný nárok z Evropského průkazu zdravotního pojištění, vystaveného českou zdravotní pojišťovnou. Zpravidla se automaticky stanete pojištěncem státu, v němž pracujete a obdržíte místní doklad o nároku na zdravotní péči.
O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen bezodkladně (do 8 dnů) informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. V případě nesplnění této oznamovací povinnosti můžete být sankcionován v souladu s českými právními předpisy.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Odjezd za prací, sjednanou od konkrétního termínu
Českým pojištěncem jste pouze do okamžiku, kdy začnete v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost. Od této chvíle začnete podléhat právním předpisům státu, kde pracujete.
Pokud víte, od kterého data začnete v jiném státě pracovat, obraťte se pokud možno ještě před odjezdem na svou zdravotní pojišťovnu a oznamte zde, odkdy přestáváte být českým pojištěncem. Vraťte pojišťovně svůj Evropský průkaz zdravotního pojištění, pokud Vám jej předtím vystavila. Namísto něj si můžete nechat vystavit Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz na dobu do data zahájení výdělečné činnosti v jiném státě.
Po ukončení výdělečné činnosti v jiném státě oznamte české zdravotní pojišťovně, že opět podléháte českým právním předpisům o povinném zdravotním pojištění. Doložte jí zároveň doby pojištění v jiném státě, aby po Vás nemohlo být v ČR vyžadováno doplacení pojistného.

Souběh zaměstnání
V případě, že jste zaměstnán zároveň v ČR a v jiném členském státě, přičemž nadále bydlíte v ČR, obraťte se na okresní správu sociálního zabezpečení a požádejte ji o vystavení formuláře E101. Tento formulář předložte v zemi druhého zaměstnání. Na jeho základě nebudete muset platit odvody do sociálního zabezpečení daného státu. Váš zahraniční zaměstnavatel by pak měl kontaktovat Vaši českou zdravotní pojišťovnu a přihlásit se zde jako plátce pojistného. Pojistné z Vašeho příjmu bude hrazeno podle českých právních předpisů do českého systému zdravotního a sociálního pojištění.

Výkon samostatné výdělečné činnosti v ČR a zároveň zaměstnání v jiném členském státě EU
Pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnost v ČR a zároveň zaměstnání v jiném státě,podléháte právním předpisům ČR i země zaměstnání. Znamená to, že jste nadále v ČR povinně zdravotně a důchodově pojištěn a zpravidla jste povinně pojištěn i v zemi , kde vykonáváte zaměstnání.

Lékařské ošetření
V případě potřeby vyhledejte veřejné zdravotnické zařízení nebo lékaře.
Každé ošetření musíte nejdříve uhradit sami.
Od lékaře obdržíte potvrzení o ošetření, tzv. Feuille de Soins. Pro úhradu nákladů se s tímto potvrzením a Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím) obraťte na nejbližší pobočku místního nositele zdravotního pojištění – Caisse d´Assurance Maladie (dále CPAM).

Léky
Léky obdržíte v lékárnách na recept, který vám vystaví lékař. Léky nejprve sami uhradíte. Náklady vám budou refundovány prostřednictvím CPAM.
Pokud jsou léky označené etiketou, je nutné ji přelepit do potvrzení o ošetření, tedy Feuille de Soins.

Nemocniční péče
Doporučení k hospitalizaci vystavuje ošetřující lékař.
V akutních případech je možné se obracet přímo na nemocnici s Evropským průkazem zdravotního pojištění (nebo Potvrzením dočasně nahrazujícím).
V případě nemocničního ošetření nemusíte v hotovosti hradit nic, kromě předepsané spoluúčasti.

Za ošetření zaplatíte následující spoluúčast
Za lékařské ošetření 30% nákladů
Laboratorní testy 40% nákladů
Léky:
65% nákladů za léky s modrou etiketou
35% nákladů za léky s bílou etiketou
35% nákladů za léky bez etikety
Nemocniční péče – 20% nákladů nebo 10,67 EUR/den

Úhrada nákladů
Vaši žádost o úhradu nákladů předložte místní pobočce CPAM včetně Potvrzení o ošetření (Feuille de Soins), Evropského průkazu zdravotního pojištění (nebo Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz) a účtu za ošetření. Spolu se žádostí udejte číslo svého bankovního účtu, případně adresu, na niž má být úhrada zaslána.
Pokud jste z jakéhokoliv důvodu nemohli CPAM navštívit, uschovejte si účty a obraťte se po návratu do ČR na pobočku své zdravotní pojišťovny. Ta vám tyto náklady proplatí do výše, kterou by uhradila CPAM.

Pracovní neschopnost
Chcete-li uplatnit svůj nárok na nemocenskou z důvodu pracovní neschopnosti ve Francii, musí vám francouzský lékař potvrdit pracovní neschopnost a s tímto potvrzením navštivte do 3 dnů od počátku pracovní neschopnosti pobočku CPAM, dále udejte adresu pobytu ve Francii, stejně tak jako českou adresu příslušné okresní správy sociálního zabezpečení.
Nahlaste co možná nejdříve svému zaměstnavateli (lze telefonicky nebo faxem) počátek a předpokládanou dobu pracovní neschopnosti, stejně tak místo pobytu při léčení.

Před odjezdem kontaktujte Vaši českou zdravotní pojišťovnu!

Více informací získáte u Centre des Liaisons Européenes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS), 11 Rue de la Tour de Dames 75436, Paris Cedex 09, tel: +33 /0/1 43461253,
v Centru mezistátních úhrad, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, tel:234462041, http://www.cmu.cz/ a také na internetových stránkách EURES: http://europa.eu.int/eures v sekci Život a práce.

10. Jak najít zaměstnání

 A, Úřady práce
Národní stránky EURES
http://portal.mpsv.cz/eures
Evropské stránky EURES
http://europa.eu.int/eures
Veřejné služby zaměstnanosti ANPE
http://www.anpe.fr/
http://www.emploi-international.org/

B, Agentury práce
Cardemploi
http://www.cadremploi.fr/
Cadreonline
http://www.cadresonline.com/
Links
http://www.aces-fr.com/
Jobline
http://www.jobline.fr/
Jobsesame
http://www.jobsesame.com/
Pageinterim
http://www.pageinterim.fr/
http://www.lerucher.com/
http://www.abg.asso/
Annonces+Carrieres
http://annonces-carrieres.com/
Jobs+Adverts
http://www.jobpilot.fr/
Monster
http://www.monster.fr/
Plein emploi
http://www.pleinemploi.fr/
Recrut
http://www.recrut.com/

C, Internet

D, Tisk
Většina francouzských novin otiskuje i nabídku volných pracovních míst.
Libération: http://www.liberation.fr/emploi/index.html
Le Figaro: http://www.cadremploi.fr/
Le Monde: http://www.lemonde.fr/emploi

E, Ostatní
Sezonní práce
http://www.jobs-in-the-alps.com/
http://www.manpower.fr/
CLUB TELI: http://www.teli.asso.fr/

Au pair pobyty
Pro au pair pobyt je potřeba pracovní povolení, o které žádá hostitelská rodina na místním úřadu práce ve Francii. To se vydává občanům ČR, kteří se učí francouzsky a jsou registrováni na francouzské škole, kde studují nejméně 3 dopoledne týdně. Týdenní pracovní doba je maximálně 30 hodin. Zdravotní a sociální pojištění se odvádí ve Francii.
CLUB TELI: http://www.teli.asso.fr/

Práce studentů
Studenti z České republiky, řádně zapsaní ke studiu na francouzské univerzitě, mohou pracovat ročně celkem 822,5 hodin. A to buď na poloviční úvazek (17 hodin týdně) nebo na plný úvazek (35 hodin týdně) po dobu 3 měsíců, které po sobě nemusí následovat. Příspěvky na povinné sociální pojištění činí cca 20% z hrubé mzdy.
Studenti v rámci výměnných pobytů nebo v rámci programu ERASMUS během studia pracovat nemohou.
Více informací na: http://www.edufrance.fr/

Databáze firem ve Francii
http://www.indexa.fr/
http://www.apec.fr/

Další informace:
http://www.emploi-solidarite.gouv.fr/     Ministerstvo práce a sociálních věcí Francie
http://www.education.fr/                      Portál vzdělávání
http://www.legifrance.gouv.fr/               Základní právní předpisy Francie

Jak žádat o práci:

 

A, Příprava
Při náboru do státní správy musí uchazeči projít písemnou zkouškou a ústním pohovorem. Nábor do malých a středních firem je v kompetenci ředitele firmy. Nábor do velkých firem řídí personální ředitel ve spolupráci s příslušným odborníkem. Některá výběrová řízení jsou prováděna profesionálními agenturami, které vyberou 2-4 kandidáty, které předají firmě.
Po výběru vhodného pracovního místa z nabídky na trhu práce (databáze ANPE, APEC, OMI, personální agentury tisk, žluté stránky, EURES, aj.) je potřeba připravit si podklady pro prezentaci u zaměstnavatele. Obvykle to jsou:

- doprovodný  dopis  (Lettre de candidature)
- životopis (C.V.)        (dactylographié)
- dotazník zaměstnavatele (pokud ho zaměstnavatel zašle)


B, Doprovodný dopis
Obsah dopisu se zásadně neliší od českých zvyklostí. Píše se ve francouzštině, maximálně na jednu až dvě stránky, na standardní bílý papír, podle francouzského zvyku by měl být napsán rukou. Pro některé typy zaměstnání může být napsán též na počítači a odeslán společně s životopisem e-mailem.
Do levého horního rohu dopisu uveďte Vaše jméno, příjmení, úplnou adresu a telefonní číslo s mezinárodní předvolbou. Datum napište do pravého horního rohu. Pod datum o několik řádek níže uveďte „A l´attention de M. nebo Mme XXX a adresu firmy, u které se ucházíte o práci.
Do dopisu napište jasně důvod, proč odpovídáte na nabídku volného místa, zájem o nabízenou práci ve vztahu k Vašemu vzdělání a zkušenostem, zdůrazněte Vaše znalosti o firmě a zamýšlený přínos.
Doprovodný dopis musí být podepsán (obvykle v pravém dolním rohu).


C, Vzor životopisu
Životopis se píše ve francouzštině, na počítači, obvykle na 1 stránku, přehledně, stručně a přesně s jasným členěním textu. Ten může být řazen chronologicky sestupně nebo naopak. Životopis se nepodepisuje a nedatuje. Posílá se vytištěný na kvalitním papíru (s fotografií pouze na výslovnou žádost v inzerátu).
Životopis by měl obsahovat:
-  osobní údaje – informations personnelles
    jméno, přesnou adresu, číslo telefonu s mezinárodní předvolbou, datum narození
    nebo věk, místo narození, rodinný stav a státní příslušnost (neuvádět informace
    o náboženském vyznání, zdravotním stavu, rodině, politické a odborové
    příslušnosti),
-  údaje o vzdělání a odborné praxi – formation
    u vysokoškolského diplomu nebo odborného profesního certifikátu uvést datum
    obdržení a pokud možno francouzský ekvivalent, (lze též stručně popsat obsah
    profesního vzdělání), jazykové znalosti,
-   pracovní zkušenosti – expérience professionnell
    tato sekce je velice důležitá - specifikovat podrobně obor, pracovní zařazení nebo
    účast na profesním kurzu, datum nástupu a odchodu z dané pozice, název firmy,
    obor činnosti a zastávanou pozici, popište vykonávanou práci a řešené úkoly
    (není  potřeba uvádět důvod změny nebo odchodu z firmy),
-  mimopracovní aktivity – loisirs
    studentské aktivity, aktivity ve volném čase, cestovatelské zkušenosti
    s vyjmenováním navštívených zemí včetně Francie, sportovní zájmy, literatura,
    hudba, další neprofesní aktivity
-   reference - références


D, Pohovor
Na pohovor se dobře připravte. Zjistěte si předem informace o firmě a jejích aktivitách (z internetu, firemních materiálů). Délka pohovorů je různá (od 15 minut až po celý den). Pohovor je většinou individuální, zřídka skupinový. Můžete si přinést kopie diplomů a osvědčení ze zaměstnání, jakož i další dokumenty a reference od zaměstnavatelů, které by mohly firmu zajímat. Součástí pohovorů mohou být speciální psychologické, talentové a osobnostní testy, které se svou délkou liší, mohou trvat jednu hodinu, ale i celý den.
Na závěr můžete požádat o oznámení výsledku vaší žádosti, v případě že bude probíhat další kolo pohovorů, o sdělení termínu konání.
Dobrým zvykem je následně napsat firmě dopis a poděkovat za interview a znovu zmínit důvod vašeho zájmu o místo, o které se ucházíte a zdůraznit přednosti vaší kandidatury.

Výběr uchazečů se koná, především u vyšších pozic, obvykle formou testů nebo také grafologických posudků. Rozhovor v rámci výběrového řízení probíhá ve Francii podobně jako v České republice. Je naprosto obvyklé, že uchazeč je zván na několik pohovorů před konečným rozhodnutím. Oblečení a způsob chování by měly odpovídat pozici. Velice se dbá na to, aby se uchazeč „hodil“ k firmě a kolektivu zaměstnanců. Během rozhovoru dostane uchazeč prostor pro prezentaci své osoby a svých cílů. Zpravidla se hovoří také o mzdových představách.

Minimální hodinová hrubá mzda při smlouvě na plný pracovní úvazek (35 hodin týdně) je 8,44 EUR,
měsíční 1280,07 EUR (při 35 hodinovém pracovním úvazku za týden).
Výše minimální mzdy je vyhlašována každý rok s platností od 1. července a závisí na ekonomické situaci.
Více informací: http://europa.eu.int/eures v sekci Život a práce  
                       http://www.anpe.fr/
                       http://www.legifrance.gouv.fr/

                       
 


 

 

Zákonná pracovní doba je 35 hodin týdně.
Zákonný nárok je na 5 týdnů dovolené ročně.

Svátky:
01.01.  Nový rok
           Velikonoční pondělí
01.05.  Svátek práce
08.05.  Den vítězství
           květen – 2 církevní svátky s pohyblivým termínem
14.07.  Státní svátek
15.08.  Církevní svátek
01.11.  Dušičky
11.11.  Státní svátek
25.12.  Vánoce                                       


 

 

Velvyslanectví Francie v České republice
Ambassade de France
Velkopřevorské nám. 486/2, 118 01 Praha 1
Tel: +420 2 51171711
Fax:+420 2 51171720 Velvyslanectví
Fax:+420 2 51171740 Konzulát
E-mail: ambafrcz@mbox.vol.cz
Internet: http://www.france.cz/
Provozní hodinu úřadu: 09.00 – 13.00   15.00 – 18,30


Velvyslanectví České republiky ve Francii
Ambassade de la République Tcheque
15, Avenue Charles Floquet, Paris 7, 75008
Tel: +33 1 40651300
Fax:+33 1 40651313
E-mail: paris@embassy.mzv.cz
Internet: www.mzv.cz/paris
Úřední hodiny pro veřejnost: po-pá 09.00 – 17,30


Konzulární oddělení
Section consulaire, 18,rue Bonaparte, 75006 Paris 6
Tel: +33 1 44320200, Fax:+33 1 44320212, E-mail: consulate.paris@embassy.mzv.cz

Consulat Honoraire Lyon, 4 boulevard Eug ne Deruelle, 69003 Lyon
Tel: +33 4 78622324, Fax:+33 4 78955610, E-mail: lyon@honorary.mzv.cz

Consulat Honoraire Monte Carlo, 15 ave de Grande Bretagne, MC 98000 Monte Carlo
Tel: +37 7 93504660, Fax: +37 7 93504425, e-mail: monaco@honorary.mzv.cz

Consulat Honoraire Nantes, 13 Allée des Tanneurs, B.P. 74018, 44040 Nantes Cedex 1
Tel: +33 2 40472421, Fax: +33 2 40472487, e-mail: nantes@honorary.mzv.cz

Consulat Honoraire Lille, 7 rue des Vicaires, 59000 Lille
Tel: +33 3 20428434, Fax: +33 3 20150657, e-mail: lille@honorary.mzv.cz

Consulat Honoraire Nancy, 523, ev.André Malreaux,B.P.1, 546 Villers-les-Nancy
Tel: +33 3 83927109, Fax: +33 3 83927068, e-mail: nancy@honorary.mzv.cz

Bureau Consulaire Marseille, Résidence Pierre Vacances, 43, rue des Mousses, 13008 Marseille
Tel/Fax: +33 4 91229704, e-mail: marseille@embassy.mzv.cz
 

14. Informace související s podnikáním

Česká fyzická nebo právnická osoba může podnikat ve Francii buď formou práva na usazení (zřízení podniku, organizační složky) nebo formou dočasného, příležitostného poskytování služeb živnostníky (OSVČ). V obou případech platí povinnost řídit se francouzským právním řádem. Ten uplatňuje velice přísná kriteria v oblasti poskytování služeb občany EU  ve Francii a s tím spojeného i vysílání pracovníků. Ti mohou být z hlediska francouzských právních norem posuzováni i jako pracovníci v závislé činnosti (i když jim je v ČR vystaven formulář E101), kteří musí mít pracovní povolení a odvádět sociální pojištění a daně do francouzského systému.
Občanům České republiky, kteří hodlají vykonávat  regulovanou činnost ve Francii vydá Ministerstvo průmyslu a obchodu /odbor živností, na základě písemné žádosti, osvědčení, pokud na území České republiky byla předmětná regulovaná činnost vykonávána ve formě živnosti na základě živnostenského oprávnění. Formulář žádosti je k dispozici na http://www.mpo.cz-živnostensképodnikání-právní/ předpisy v živnostenském podnikání-žádost o vydání osvědčení.
Kontaktní místo pro uznávání kvalifikací: Claudine Lamiral, bureau DRIC B4, 110, rue de Grenelle, F-75007 Paris – viz. Článek 7.
Pro vyřizování formalit spojených s podnikáním je možno obrátit se na Centre de formalites entreprises nebo kontaktovat Svaz živnostenských komor Assemblée permanente des chambres de metiers popř. Francouzské vyslanectví v Praze.
Pro poskytování sezónních služeb OSVČ (neregulovaná činnost) na období kratší než 6 měsíců je nutno kontaktovat Obchodní komoru v místě výkonu práce za účelem registrace a vydání živnostenské karty a prefekturu ohledně povolení k pobytu a certifikátu v případě stánkového prodeje. Informace pro podnikatele a OSVČ poskytne Euro Info Centrum Praha, Vinohradská 46, 120 00 Praha 2 (www.euroinfocentrum.cz/enlargement).
Další informace najdete na následujících internetových stránkách:
http://www.mzv.cz/                                    Ministerstvo zahraničních věcí ČR
www.diplomatie.fr/venir/visas                      Udělování víz
http://www.mpo.cz/                                   Ministerstvo průmyslu a obchodu

15. Použité zdroje informací

L´Europe s´élargit – informační materiál Ministerstva sociálních věcí, práce a sociální soudržnosti Francie, též http://www.social.gouv.fr/
http://www.mpsv.cz/      článek „Zaměstnávání v zemích EU/EHP a Švýcarska v aktualizaci z 20.2.2004.
http://www.france.cz/     informace francouzské ambasády v České republice
http://www.consulfr.cz/   Ambassade de France Prague
http://www.mzv.cz/

 

Zdroj  informací EURES

 


 Aktualizace: 17.12.2007

13. Sídla velvyslanectví

12. Týdenní pracovní doba, dovolená a státní svátky

11. Minimální mzda

6. Převod podpory v nezaměstnanosti do Francie

 

5. Sociální zabezpečení a daňová problematika

 

2. Pracovní povolení
Datum uveřejnění: 10. 8. 2006 Autor: Mišáková Ivana
Soubor ke stažení: smlouva_o_zamezeni_dvojiho_zdaneni_FRA-CR
Formát souboru: PDFPDF, velikost: 176 KB
Za úplnost informací na stránce odpovídá: PaedDr. Věra Kolmerová, odbor trhu práce, portal.eures@mpsv.cz
 

 Source: EURES


(ID 568)
oznámkovat54321
3.1.2010  •  zobrazeno25151x  •  hlasovalo78  •  hodnocení2,27