CZENGCOLROGER
Nabídka práce v zahraničí, práce v Německu, brigády v zahraničí
vyhledávání

Práce v Řecku - životní a pracovní podmínky

 

1.Úvodní informace

Název země:  Řecká republika (Elliniki  Dimokratia)    
Hlavní město:  Athény /Athínai/
Rozloha:  131.957  km2       
Počet obyvatel:  10.665.989
Úřední jazyk:  novořečtina
Používané jazyky:  angličtina, francouzština
Časové pásmo:  GMT + 2 h
Sousedící země:  Turecko, Makedonie, Bulharsko, Albánie
Významné ostrovy:  Kréta, Kyklady, Jónské ostrovy
Měna:  1 euro (€) = 100 centů = cca 24 kč
Telefonní předvolba: +30
Internetový kód: .gr
Řecko je hospodářsky jednou z nejchudších zemí bývalé EU15. V systému mezinárodního obchodu zůstává zapojeno zejména svými službami (turistika a námořní doprava), speciálními zemědělskými a potravinářskými produkty (bavlna, tabák a tabákové výrobky, víno, olivový olej) a nově i některými produkty průmyslové výroby.


2. Pracovní povolení

Od 1. května 2006 Řecko již neaplikuje přechodná opatření vůči občanům nových členských států Evropské unie, tzn. že k výkonu práce v Řecku není třeba vyřizovat pracovní povolení.


3. Povolení k pobytu

Občané ČR mohou od 1.5.2004 vstupovat a pobývat na území členských států Evropské Unie na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti. Doklad musí být v platnosti po celou dobu pobytu na území státu. Občané ČR mohou na území Řecka pobývat 6 měsíců. Při pobytu nad 3 měsíce by měli zažádat o povolení k pobytu (vydáváno formou průkazu), vydává jej místní oddělení cizinecké policie. Poplatek za jeho vydání se pohybuje kolem 0,30 Eur. Pro získání povolení k pobytu musí být uchazeč v pracovním poměru nebo mít dostatečné finanční prostředky pro další pobyt. Povolení je pak platné 5 let a může být obnoveno.
Každý občan obdrží osobní registrační číslo (AFM) pro jednání s daňovými úřady a další registrační číslo pro služby sociálního zabezpečení.
Obecné administrativní náležitosti při žádosti o povolení k pobytu:
- doklad, že žadatel má placeno zdravotní pojištění
- dostatečné finanční prostředky
- 3 fotografie


4. Sociální zabezpečení

Do systému sociálního pojištění vás přihlásí zaměstnavatel, přičemž vám bude vydán průkaz/ dokument s označením DATE.
Kontaktní adresa IKA (Idrima Kinonikon Asfaliseon)
Tmima Diethnon Scheseon
Agissilaou 48
152 31 Athény, Řecko
tel.: 0030 210-5200 555      
Internet: http://www.ika.gr/
Po ukončení pracovního poměru v Řecku je vhodné si nechat před odjezdem do České republiky vystavit formulář E 301, který pro potřeby úřadu práce plní funkci potvrzení o zaměstnání (zápočtového listu).
Kontaktní instituce vydávající tento formulář v Řecku:
OAED (Organismos Apascholiseos Ergatikou Dynamikou)
Ethnikis Antistaseos Str 8
17456 Alimos, Athens
Greece
telefon: 00302109989000       
fax: 00302109989500    
internetové stránky: http://www.oaed.gr/
Žádosti jsou zasílány faxem.


5. Zdravotní péče a pojištění
 

Pokud jste českým pracovníkem, který pracuje v jiném členském státě a bydlí nadále v ČR, můžete požádat o formulář E 106 vaši zahraniční pojišťovnu (instituci), u níž jste jako pracovník pojištěn. V okamžiku, kdy začnete v jiném státě vykonávat výdělečnou činnost, začnete podléhat právním předpisům tohoto státu. O tom, že začínáte v jiném členském státě vykonávat výdělečnou činnost jste povinen do 8 dnů informovat svou dosavadní českou zdravotní pojišťovnu. Zároveň jí musíte vrátit Evropský průkaz zdravotního pojištění, který předtím vystavila. Pro bližší informace se můžete podívat na stránky Centra mezinárodních úhrad na http://www.cmu.cz/


6. Jak najít zaměstnání

Pokud chcete do zahraničí jet už se zajištěnou prací, můžete využít služeb agentur nebo si najít práci přímo na internetu. V Řecku je velmi důležitým zdrojem nabídek práce tisk.
K nejznámějším novinám patří „Ta Nea“, „To Vima“, „Express“. Pracovní veletrhy nejsou v Řecku moc rozšířeny.


7. Minimální mzda

Minimální mzda (od 1.9.2006) pro svobodného nekvalifikovaného pracovníka činí: 625,97 Eur měsíčně (27,18 Eur na den). Průměrný měsíční plat činí 1 416 – 2 975 Eur.
Daň z příjmu tvoří průměrně 35%. Mezi Českou republikou a Řeckem platí od roku 1989 bilaterální dohoda o zamezení dvojího zdanění č. 98/1989 Sb


8. Státní svátky

Státní svátky
01.01. Nový rok
06.01. Epiphany
18.03. Zelené pondělí
25.03. státní svátek
01.05. Květnový den
03.05. náboženský svátek
06.05. Velikonoční pondělí
20.05. Svatodušní pondělí
15.08. Nanebevstoupení Páně
28.10. Ochi
25.12. Vánoce


9. Jak řešit vzniklé situace

I. Ztráta nebo odcizení finančních prostředků - doporučujeme rozdělit si finanční prostředky, které máte s sebou v hotovosti na více míst. Pokud ke ztrátě dojde, je nutné náhlásit ztrátu na policii, pokud nemáte jiné prostředky, osobně se nahlaste na zastupitelský úřad ČR v místě Vašeho pobytu. Pomůže Vám navázat kontakt s vašimi blízkými.
II. Pracovněprávní problematika - Upozorňujeme, že v Řecku je úplně jiná 
mentalita – i zaměstnavatelé se mohou chovat jinak – zvyšují hlas, mají vysoké nároky na pracovní dobu, pracovní výkonnost. Je nutné počítat s tím, že může dojít ke konfrontaci. Vše je na domluvě a každý problém se dá vyřešit. V případě delší nespokojenosti s prací, či podmínkami lze klienta přemístit k jinému zaměstnavateli. Tyto případy se samozřejmě nestávají u každého zaměstnavatele, ale může k nim dojít.
Je možno kontaktovat např.právní oddělení příslušné hospodářské komory, svaz na ochranu zaměstnanců, pracovní úřad. S sebou musíte mít platnou pracovní smlouvu a doklad totožnosti.
III. Ztráta nebo odcizení cestovních dokladů v zahraničí - oznámení o ztrátě nebo odcizení policii, ta vydá oprávnění. Pak kontaktovat zastupitelský úřad ČR. Ten potom žádá o vydání estovního průkazu v co nejkratším termínu. Je nutné mít 2 pasové fotografie, vyplnit orogonální formulář pro žádost, dolad totožnosti.


10. Sídla velvyslanectví

Velvyslanectví České republiky v Řecku
Embassy of the Czech Republic
6, G. Seferis Str., Palaio Psychico, Athens
154 52
tel: 0030210/6713755, 6719701, 6713033, KO-6725332
fax: 0030210/6710675
e-mail: athens@embassy.mzv.cz
web: http://www.mzv.cz/athens
Vedoucí úřadu: Ing. Jana BULENOVÁ
 

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí www.mzv.cz, internetový portál Eures http://portal.mpsv.cz/eures, Greek manpower employment organization www.oaed.gr
 

 
 
 


(ID 529)
oznámkovat54321
25.2.2008  •  zobrazeno19103x  •  hlasovalo124  •  hodnocení2,32