CZENGCOLROGER
Nabídka práce v zahraničí, práce v Německu, brigády v zahraničí
vyhledávání

Práce v Německu, volné pracovní místa v Německu

Charakteristikou hledání práce v Německu je přebujelá administrativa spojená s dokazováním vhodnosti i pro to nejjednodušší pracovní místo nebo praxi. Německý zaměstnavatel vždy žádá předložení životopisu s jednoduchým motivačním dopisem, vždy také vyžaduje kopie vysvědčení. Materiály uchazeče musí být předloženy v opticky pěkné formě v následujícím pořadí – životopis s fotografií, kopie dokladu o vzdělání, tzv. Lohnsteuerkarte (tj. zápočtový list), kopie občanského průkazu (u cizinců se vždy vyžaduje kopie pasu s povolením k pobytu).  Němci si velice potrpí na pěkný optický vzhled těchto materiálů, proto by se na jejich kvalitě rozhodně nemělo šetřit. Typické je, že tento princip platí u všech prací, i když se ucházíte třeba o práci uklízeče nebo zedníka. Poté, co materiály předložíte, musíte počítat s tím, že se Vám zaměstnavatel sám od sebe již neozve, a proto mu musíte po určité době zavolat znovu a zeptat se na stav věci. Mimořádně velký zájem je o studentské práce, které jsou hlavním zdrojem vedlejších příjmů pro většinu studentů v Německu.

Čtyři dokumenty musíte mít v Německu vždy s sebou, když hledáte práci – kopii občanského průkazu (Personalausweis), tzv. Lohnsteuerkarte (tj.zápočtový list, že bydlíte na ulici XY a že spadáte pod finanční úřad příslušný Vašemu bydlišti a že budete platit daně podle Vaší kategorie – svobodný (ledig), ženatý /tá (verheiratet), ovdovělý /á (verwitwet) a pochopitelně Váš životopis včetně Vaší aktuální fotografie a nakonec kopii posledního dokladu o vzdělání. Chybí-li některý z těchto dokumentů, jste předem vyřazen/a z přijímacího procesu.

Zvláštní specifikum v Německu je tzv. Lohnsteuerkarte, v překladu něco jako zápočtový list. V Německu je nahlašování k trvalému pobytu rychlejší a méně komplikované než v ČR proto, že k nahlášení k trvalému pobytu stačí adresa osoby, u níž bydlíte a její vlastnoruční podpis. Pro přihlášení se k trvalému pobytu v Německu musíte předložit platný pas, povolení k pobytu a doklad o financování Vašeho pobytu. S těmito doklady Vám dotyčný úředník vydá tzv. Lohnsteuerkartu, kterou vyžaduje každý zaměstnavatel v Německu a bez níž není možné v Německu pracovat. Na této kartě se eviduje doba, kdy nastupujete do zaměstnání a ukončení Vašeho pracovního poměru. Po ukončení Vašeho pracovního poměru Vám Váš zaměstnavatel do Lohnsteuerkarte vepíše záznam o zaplacených daních z Vašeho pracovního poměru za období, v němž jste byl /a u něj zaměstnána. Tento záznam si pečlivě uschovejte a mějte jej vždy po ruce! Bude totiž potřebný, když budete žádat o eventuální proplacení daní od finančního úřadu zpět.

Německým specifikem je takzvaná práce pro studenty a pak pro „normální“ zaměstnance, tedy pro všechny ostatní. Vzhledem k zřetelným výhodám studentského statutu se většina mladých lidí v Německu snaží co nejvíce prodlužovat své studium a i po skončení studia si prohlubovat dále svou kvalifikaci (např. dělat doktorát). Výhody mluví samy za sebe – v Německu studentovi / studentce stát platí sociální a zdravotní pojištění + státní stipendium pro studenty z chudších vrstev do 30.roku života, ve výjimečných případech (např.zdravotní postižení) do 32.roku života. Ke státnímu stipendiu (to dělá cca EUR 400) si může studující přivydělat EUR 325, aniž by se mu tato práce zdanila. Měsíčně tak má čistý příjem cca 800 EUR, s níž se dá studovat poměrně na úrovni a k tomu docela často cestovat do různých zemí Evropy.

V případě, že student nedostává státní stipendium, ani za něj neplatí rodiče, má ještě možnost financovat své studium prací na 20-hodinový úvazek. V Německu platí, že student přestává být student, pokud pracuje více než 20 hodin týdně, protože pak se předpokládá, že se studiu nevěnuje, nýbrž pouze vydělávání peněz. Pokud na to příslušná univerzita přijde, je dotyčný student ihned exmatrikulován. Nutno podotknout, že 20-hodinová práce týdně v Německu studenta/ku uživí. Za tuto práci si vydělá cca 450 EUR měsíčně, což k pokrytí nejnutnějších životních nákladů již stačí.

Během mého pobytu v Německu (Hamburg) jsem si všiml, že studentský statut zajišťuje velmi dobrou životní úroveň  nejen pro tuzemce, ale především pro zahraniční studenty, kteří se pomocí něj nejsnadněji dostanou k určité pracovní nabídce. U studentů ze zemí bývalého východního bloku, Ruska, Ukrajiny a Kazachstánu je německý studentský statut „zlatou branou“ na vytoužený Západ. Pomocí něj totiž dostanou povolení k pobytu a mohou i pracovat a co je nejdůležitější, získají cenově nejvýhodnější ubytování na studentských kolejích (měsíční nájem tam stojí od 150 do max. 250 EUR) .

Vzhledem k tomu, že v Hamburku žije velmi početná komunita Rusů, Poláků a Turků, je mimořádně složité bez pracovního povolení zde najít práci i v běžné gastronomii. Kontroly jejich provozoven ze strany německých úřadů se totiž dramaticky zpřísnily a pokuty za zaměstnávání načerno mohou činit až EUR 200.000,-

Summa sumárum – práce v Německu pro ty, co jsou ze zahraničí,  je dostupná jen pro absolutní elitu. Nejjednodušší způsob, jak si v Německu najít práci, je tam jet jako student a dostávat přitom stipendium.

Zároveň ale – Němci vyžadují iniciativu jedince při všem, ale dokáží za to také ocenit.

 

 

 


Němci si nepotrpí na příliš skromné vystupování se „svěšenou hlavou“, protože tam vládne typická tzv. Ellenbogenmentalitat, tj. mentalita tvrdých loktů. Nesmírně důležité je v Německu chodit čistě upraven oblečen a dbát na jasnou artikulaci.

Suma sumárum: pokud jste student, máte zajištěno stipendium do Německa, umíte pracovat s počítači a umíte obstojně německy – nemusíte se bát. Pokud jste počítačový expert, umíte dobře německy a máte praxi v některé z mezinárodních firem v ČR, máte rovněž vyhráno.

 

 


(ID 29)
oznámkovat54321
13.2.2005  •  zobrazeno29325x  •  hlasovalo1468  •  hodnocení2,90