CZENGCOLROGER
Nabídka práce v zahraničí, práce v Německu, brigády v zahraničí
vyhledávání

Jak správně napsat životopis, při hledání práce v zahraničí.

Životopis nebo-li Curriculum Vitae (zkráceně CV) je klíčový dokument, který má zdůraznit Vaši hodnotu pro potenciálního zaměstnavatele ve smyslu: tohle jsem dokázal a totéž udělám i pro vás. Je to vlastně první vizitka pro budoucího zaměstnavatele, která když je dobře napsána Vám zajistí účast na přijímacím pohovoru. Nejdůležitějším pravidlem při psaní CV je autenticita: musíte si ho sestavit sami! Klidně si nechte poradit v otázkách uspořádání nebo grafické úpravy, ale výslednou podobu CV ponechte jen na sobě. Jak správně napsat životopis?

 

Co byste neměli zapomenout

 

* Piště stručně a výstižně - rozsah CV by měl být maximálně dvě strany A4. Zaměstnavatelé a personální pracovníci obvykle nemají čas ani chuť číst příliš rozsáhlé materiály.

* CV by neměl nikdy obsahovat nepravdivé nebo nepřesné údaje. Pokud by na to Váš zaměstnavatel přišel, mohlo by to mít neblahé následky.

* Všechny klíčové údaje o Vaší osobě by měly být vypsány na první straně CV.Pokud tomu tak není, je dobré přidat na první stranu krátký obsah či shrnutí.

* Vaše CV Vás reprezentuje. Pokuste se vytvořit vizuálně přitažlivý dokument. Používejte široké okraje a hodně volného místa mezi odstavci, abyste usnadnili čtení.

* Vyberte si jeden formát a ten dodržte v celém CV.

* Nejvíc prostoru věnujte popisu Vašeho posledního zaměstnání. Zaměstnavatele zajímají víc Vaše současné zkušenosti než znalosti získané na úsvitu Vaší kariéry.

* Popisované události seřaďte vždy chronologicky a zpětně, tj. od posledního zaměstnání až po první a od nejvyššího dosaženého vzdělání až k nejnižšímu.

* Nezapomeňte vyzdvihnout Vaše aktivity a zájmy, především pokud podporují Váš profesní cíl nebo ukazují Vaši inteligenci a rozhled.

* Rozvrhněte si CV tak, aby věta na první stránce nepřecházela na stránku druhou.

* Pokud si nejste čímkoli jisti, raději vypusťte všechny informace, které by mohly vést k Vašemu vyřazení.

 

Čeho se vyvarovat

 

* Nepřehlednost,chaos.

* Nemusíte na sebe v dobré vůli prozradit všechno. Například informace o tom, proč odcházíte z Vašeho současného zaměstnání by nemusela na personální pracovníky působit dobře. Podobné choulostivé informace můžete zmínit během pohovoru.

* Při psaní CV nepoužívejte zkratky. Technický žargon je přípustný pouze v případě, že se ucházíte o některé vysoce specializované pozice.

* Vyvarujte se pravopisných chyb a nesrozumitelných větných spojení.

* Chybějící popis pracovní náplně u jednotlivých pozic.

* Do CV nepatří údaje, které nemají přímý vztah k Vašim profesním cílům (např. osobní informace).

* Nepoužívejte výstřední grafickou úpravu dokumentu, umělecké styly písma, barevný nebo hlavičkový papír ani jiný formát než A4. * Pokud je třeba k CV přiložit fotografii, používejte výhradně snímky pořízené na doklady.

* Nezdůrazňujte příliš Vaše vzdělání. Pokud máte praxi delší než 5 roků, prodáváte svoji práci, nikoli akademický titul.

* Nenechávejte mezi jednotlivými zaměstnáními žádné časové mezery. Jako časový údaj používejte raději roky než měsíc a rok.

* Někdy je vyžadován životopis v cizím jazyce. I když si jste naprosto jisti svými jazykovými schopnostmi, je dobré si ho nechat zkontrolovat rodilým mluvčím. Tip: Některé textové editory (např. MS-Word) mají ve své nabídce už předpřipravená vzorová CV.
Používáte-li MS-Word, stiskněte v horní liště pracovního okna tlačítko Soubor - Nový - Jiné dokumenty - Průvodce životopisem.


(ID 40)
oznámkovat54321
28.2.2009  •  zobrazeno24246x  •  hlasovalo1673  •  hodnocení2,96