CZENGCOLROGER
Denumire pagina web
cautare

Modalitati de a obtine un loc de munca in strainatate

Modalităţile de a obţine un loc de muncă în străinătate:
1. prin intermediul Oficiului pentru Migraţia Forţei de Muncă,
2. prin intermediul unui agent privat de ocupare a forţei de muncă,
având ca activitate principală selecţia şi plasarea forţei de muncă, a cărui
organizare şi funcţionare este reglementată de Legea nr. 156/2000 privind
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, cu modificările şi
completărle ulterioare, precum şi de Hotărârea nr. 384/2001 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000, cu
modificările şi completările ulterioare. Potrivit art. 6 din legea mai sus
menţionată, „agenţii de ocupare a forţei de muncă desfăşoară activităţi de mediere
a cetăţenior români cu domiciliul în România care solicită să lucreze pe baza
ofertelor de locuri de muncă transmise din străinătate de persoane juridice, fizice
şi organizaţii patronale străine, după caz.”
Pentru a putea desfăşura activitatea de mediere a angajării cetăţenilor
români în străinătate agenţii de ocupare a forţei de muncă trebuie să
îndeplinească următoarele condiţii:
a) dispun de spaţiul şi de dotările necesare pentru buna desfăşurare a activităţii,
aşa cum acestea vor fi precizate în metodologia de aplicare a prezentei legi;
b) au încadrat în muncă personal cu experienţă în domeniul forţei de muncă;
c) au organizată o bancă de date care să cuprindă ofertele şi solicitările de locuri
de muncă în străinătate informaţii referitoare la condiţiile de ocupare a acestora şi
la calificările şi aptitudinile solicitanţilor aflaţi în evidenţa lor;
d) au încheiat cu persoane juridice, persoane fizice şi organizaţii patronale din
străinătate, după caz, contracte care conţin oferte ferme de locuri de muncă;
e) sunt înregistraţi la inspectoratul teritorial de muncă în a cărui rază îşi au sediul.

Menţionăm că în HG 850/2002 pentru modificarea şi completarea
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 156/2000 privind
protecţia cetăţenilor români care lucrează în străinătate, aprobate prin Hotărârea
Guvernului nr. 384/2001, contracte de mediere trebuie să cuprindă cel puţin
elementele şi clauzele următoare:
- părţile contractante
- obiectul contractului de mediere
- durata contractului de mediere
- obligaţiile părţilor (furnizorul şi beneficiarul)
- tariful serviciilor de mediere
- modificarea şi completarea contractului de mediere
- încetarea contractului de mediere
- modalitatea de soluţionare a eventualelor litigii
- data intrării în vigoare a contractului de mediere
- locul semnării contractului de mediere
- numărul de exemplare


(ID 5)
Marcheaza54321
31.12.2021  •  Intrari24839x  •  Votat1315  •  Evaluare2,88